<<<< premeu per tornar a la pàgina anterior
TRANSPORT DE MERCADERIES
Estudis d’optimització del transport de mercaderies per a empreses comercials i industrials mitjançant la millora de la logística, la gestió de la flota, etc.

Assessorament en mercaderies perilloses

Assessorament a empreses sobre les normatives nacionals i internacionals d’emmagatzematge i transport per carretera, ferrocarril, via marítima i via aèria.

Consultoria legal en logística i transport
Consultoria a empreses sobre les normatives nacionals i internacionals del sector de la logística i el transport.

Formació a empreses
Accions formatives específicament dirigides al sector del transport i la logística, especialitzat en transport de mercaderies perilloses: Conductor de Mercaderies Perilloses ADR, Conseller de Seguretat ADR, Capacitació Professional del Transport, Tacògraf i Temps de Conducció i Descans, etc.