SET S.A.
L’empresa va ser constituïda fa prop de 40 anys per un grup de joves enginyers de camins, especialitzats en transport i urbanisme, i vinculats a les activitats acadèmiques i de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya. El seu naixement va ser paral·lel a la constitució de les primeres administracions democràtiques a l’Espanya de la transició, i des del primer moment va prestar serveis de consultoria en el camp de la mobilitat i els transports a les noves institucions, especialment en els àmbits regional de Catalunya, metropolità de Barcelona i local dels municipis d’arreu del país. Tanmateix, ha participat activament en la planificació d’infraestructures amb les administracions de caire regional, metropolità i local d’Andalusia.

L’empresa SET està formada per un equip de treball (enginyers, urbanistes, economistes, geògrafs, ambientòlegs...) amb experiència provada i alta especialització tecnològica que han desenvolupat metodologies de treball pròpies i eines d’anàlisi i modelística de transport. És una empresa totalment independent, que dóna suport integral als processos de planificació i la gestió de projectes de mobilitat, amb una adaptació total a les necessitats del client. SET, SA, amb el seu relativament petit i pluridisciplinar equip de treball, és capaç d’oferir sistemàticament una visió integral de qualsevol aspecte dins del camp dels transports.

Durant la seva llarga història, com una de les consultories de transport més antigues de Catalunya i d’Espanya, són nombrosos els enginyers de camins i especialistes de transport en tots els àmbits que han col·laborat amb l’empresa i que, després del seu pas per SET, s’han integrat en llocs de responsabilitat a l’administració i a empreses públiques i privades del sector o han creat noves empreses de consultoria. Aquesta xarxa de professionals formats o coneixedors de l’empresa és un valor patrimonial destacable en el desenvolupament de SET.

L’empresa compta amb la certificació de qualitat ISO 9001:2008 per als estudis i projectes d’enginyeria en els camps de la mobilitat, el trànsit i el transport, el medi ambient, urbanisme i seguretat viària.