<<<< premeu per tornar a la pàgina anterior
INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT

Estudis informatius i anàlisis de factibilitat econòmica i financera de les infraestructures de transports i el seus equipaments.
Ferrocarrils i sistemes guiats
- Planificació estratègica: regional i metropolitana
- Projectes d’explotació i millora
- Estudis de viabilitat socioeconòmica de línies i xarxes de metro i tramvia
- Estudis d’optimització funcional
- Estudis de riscos geològics/geotècnics i la seva rendibilitat
Centrals logístiques i de mercaderies
- Estudis de viabilitat
- Avaluació del volum de la flota
- Àrees de servei de mercaderies perilloses
Ports i aeroports
- Estudis de rendibilitat
- Programes d’actuació