<<<< premeu per tornar a la pàgina anterior
APARCAMENT
Planificació, ordenació i explotació de sistemes d’aparcament a la calçada i fora de la calçada.
Plans directors d’aparcament
- Programes estratègics d’accessibilitat
- Programes i plans municipals d’infraestructures d’aparcament
Estudis de factibilitat tècnica i econòmica d’aparcaments
- Dimensionat d’aparcaments públics i privats
- Prognosi de demanda de nous equipaments (àrees residencials, centres comercials, centres sanitaris, serveis turístics, etc.)
- Avaluació econòmica i financera de les noves àrees d’aparcament
- Sistemes de gestió i explotació d’aparcaments
- Aparcaments de dissuasió i d’intercanvi modal
Estudis de regulació de l’aparcament en calçada
- Definició i avaluació dels índexs de qualitat del servei
- Enquesta de mercat i de nivell de satisfacció dels usuaris
- Seguiment (rotació, horaris i informació)